(1)
Kholid, M.; Rukmiasih, R.; Afnan, R. Nisbah Jenis Kelamin Hasil Penetasan Telur Itik Cihateup Dan Alabio. JIPTHP 2017, 4, 269-274.